Home


1 /
Arkitektur

Holmestrand Stasjon

Gottlieb Paludan Architects har stået for den teknisk krævende opgave med at etablere en ny togstation indlejret dybt i fjeldet ved den norske kystby Holmestrand.

Arkitekturen har skabt en dramatisk spænding mellem udenfor og indenfor, ved etableringen af den nye højhastighedstogstation inde i fjeldet bag Holmestrand.

Som led i en større modernisering af togtrafikken langs Oslofjordens vestkyst er der anlagt en ny station i Holmestrand, ca. 80 km syd for Oslo.

Banelinjen er flyttet 150 m ind i landet, hvilket har krævet anlæggelsen af en ny, 12 km lang tunnel, som er sprængt gennem klippen. Opgaven rummede store, tekniske udfordringer, både hvad angår design, byggeteknik, akustik, ventilation og brandsikring, idet selve stationsrummet blev etableret inde i fjeldet.

Ankomsten til stationen sker via to portaler, der er placeret umiddelbart op ad bjergvæggen. Herfra fører ca. 100 m lange tunneller - via ramper og trapper - til stationsrummet inde i selve bjerget.

Stationsrummet er planlagt således, at der udover almindelige tog også kan køre højhastighedstog igennem med op til 250 km/t. I tilknytning til stationsportalerne er der anlagt forpladser, en busterminal med tilhørende faciliteter samt en p-plads med plads til ca. 200 biler.

Billeder: Tove Lauluten (1, 3-6) Tomasz Majewski (2)

Projektets lokation