Home


1 /
Landskab & Byrum

Hovedstadens Letbane

Gottlieb Paludan Architects står som totalrådgiver i spidsen for udformningen af 29 stationer og de omgivende byrum og landskaber på den kommende københavnske letbane mellem Ishøj og Lundtofte.

Letbanen vil løbe fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord og binde Københavns omegnskommuner tættere sammen på tværs af de eksisterende S-togslinjer.

Nye transportbehov er opstået, siden Fingerplanen i 1947 præsenterede en plan for udvikling af hovedstadsregionens byområde. Derfor er 11 københavnske kommuner, Region Hovedstaden og staten, repræsenteret ved Transport- og Bygningsministeriet gået sammen om at anlægge en letbane på Ring 3.

Glostrup, Lyngby, Buddinge, Herlev, Vallensbæk og Ishøj bliver nye, store trafikknudepunkter for letbane, busser samt regional- og S-tog. Det forventes, at letbanen årligt vil have 13-14 millioner passagerer. Dette tal ventes at stige til 17-18 millioner, efterhånden som byudviklingsområderne langs letbanen udbygges.

GPA varetager udover projektledelsen også arkitektopgaven; herunder tilpasning af de berørte stationer, optimering af skift mellem forskellige transportformer, Control and Maintenance Center og andre bygværker samt input til VVM-redegørelse om projektet.

Opgaven udføres i samarbejde med GHB, COWI og Kontrapunkt.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation