Home


1 /
Arkitektur

Københavns Hovedbanegård, Renovering og modernisering

Gottlieb Paludan Architects var arkitektrådgiver på en gennemgribende renovering og fornyelse af Københavns Hovedbanegård.

Moderniseringen af Københavns Hovedbanegård bestod af en række delprojekter og omfattede bl.a. renovering af banegårdens store tagkonstruktioner, af betonkonstruktionerne under afgangshallen og ved banegraven, forlængelse af perroner og en fornyelse af forpladserne. 

Renoveringen af tagkonstruktionerne var en logistisk kompleks opgave, idet en del af arbejdet blev udført fra stillads over skinnerne, mens togene passede forbi.  

To af fjerntogsperronerne er forlænget ind under stationshallen. Opgaven var her, under trange forhold, at skabe attraktive perronafsnit af høj kvalitet. Der skulle skabes overskuelighed, enkel logistik med nye trapper og elevatorer til banegårdshallen, god og rigelig belysning samt en karakter og sammenhæng i materialer og udtryk som modsvarer stationens fredningsstatus. 

Belysningen er et specielt udviklet loftflådesystem suppleret med spredte downlights, som giver mindelser om solstrejf. Projektet vandt den Danske Lyspris i 2009.

 Foto: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation