Home


1 /
Arkitektur

Koblingsstation, Kastrup Lufthavn

Den cylinder formede koblingssta­tion anvender en elegant belysnings­funktion, der møder chauffører på vej til og fra Øresundsbron til Sve­rige.

 I 2000 blev der bygget en bro tæt på Københavns Lufthavn, der forbinder Danmark og Sverige. Yderli­gere, gennemgik lufthavnen og det omkringliggende område en enorm transformation. Som følge heraf voksede efterspørgslen efter elektricitet, og en ny koblingssstation blev bygget til at håndtere højspæn­dingseffekt for bedre at kunne imødekomme forbru­gernes behov, ikke kun til private hjem, men også til tog, industrielle applikationer og lufthavnsinstallatio­ner.

Koblingsstationens placering er dikteret af den maksimale kabellængde fra transformer til forbruger. Selve stedet er en smal trekant, klemt ind mellem motorvejen og jernbanesporene, der løber over og under jorden. De store transformatorer på koblings­stationen udvikler spildvarme, der udvises naturligt via det 1,5 meter brede galleri mellem bygningens indre betonstruktur og glasfacaden.

Glasfacaden består af næsten 2.500 glasplader, der er poleret på tre kanter. Den fjerde og synlige kant er matt og tændt med fiberoptiske kabler, hvilket giver bygningen et strålende udseende om natten. Denne belysningsfunktion blev oprettet i samarbejde med den berømte danske kunstner Ingvar Cronhammar.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation