Home


1 /
Arkitektur

Spidslastcentral KLC2, Kastrup Lufthavn

Gottlieb Paludan Architects har været arkitekter på en spids- og reservelastcentral som forsyner Tårnby Kommune og Københavns Lufthavn i tilfælde af fjernvarmenedbrud eller ekstrem kulde.

"Den femte facade", taget, er central i projektet for en spids- og reservelastcentral, der primært opleves i den helt store skala fra luften.

Kedelhallen KLC2 er formgivet med bevidstheden om, at en vigtig offentlig blikvinkel på bygningen er flypassagerernes fra oven. Hallens særkende er derfor tagets karakteristiske form. Om dagen træder taget og skorstenene frem som sluttede, geometriske former, mens bygningen i mørke fremstår som en høj, åben hule med et oplyst indre. Bag kedelhallen er en gård til tre store tanke gravet ind i terrænet.

Bygningen ligger i et område, hvor der i fremtiden planlægges flere byggerier med tilknytning til lufthavnen. Den arkitektfaglige prioritering har derfor været at lave et neutralt og elegant anlæg, som ikke dikterer en stil for fremtiden, men er tilpasset områdets og de store støjvoldes geometri.

Tagets konvekse hovedform er belagt med et vækstlag, der er så tyndt, at det med mellemrum udtørrer fuldstændigt. Det betyder dårlige levevilkår for ukrudt og større planter, men påvirker ikke de plantede sukkulenter og mosser.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation