Home

Markeder

Energi, Vand & Industri

Et velfungerende samfund med et højt niveau af aktivitet og komfort hænger tæt sammen med en miljørigtig og sikker energiforsyning. Udviklingen og udformningen af energisektorens fysiske infrastruktur er et vigtigt forretningsområde og en central, faglig opgave for os. Ikke mindst integrationen af disse anlæg med byer og landskaber spiller her en stor rolle.

Gottlieb Paludan Architects har siden 1940'ene rådgivet et bredt udsnit af bygherrer i energi- og forsyningsbranchen. Med flere hundrede realiserede projekter har vi opbygget en stor ekspertise indenfor dette felt, herunder kraftværker, fjernvarme- og fjernkølingscentraler, gas- og geotermiske anlæg, vandværker, renseanlæg og affaldsforbrændinger. Vi står også bag udformningen af mange tilhørende drifts- og servicefunktioner som kontrolrum, laboratorier, værksteder og administrationskontorer.

I de senere år har vi været arkitekter på en række markante projekter, som løfter skiftet fra fossil til vedvarende energi fra at være et rent teknisk anliggende til et synligt og nærværende projekt for offentligheden.

Vi løser opgaver i alle skalaer; fra etablering af store anlæg i det åbne landskab over mindre anlæg i byen til renoveringer af eksisterende anlæg. Ved anlæg i det åbne land er fjernvirkningen af central betydning. Her bør arkitekturen være enkel og markant. I byen er anlæggets fremmeste opgave at optræde med lige dele situationsfornemmelse og integritet i byens rum. Her er menneskekroppens skala den alen, bygningen skal måle sig med. Renoveringer og transformationer skal tage respektfuldt bestik af det bestående. Men de skal også udstikke en arkitektonisk kurs, som har både tiltro til nutiden og ønsker for fremtiden.

Energi- og forsyningssektoren er præget af mange tekniske bindinger. Sikker og fleksibel drift og en god totaløkonomi står ikke til diskussion. Hos Gottlieb Paludan Architects ved vi, at tekniske og organisatoriske behov ikke bare kan, men uvægerligt vil, ændre sig. Vi har specialviden og erfaring, som gør at vores arkitektur faktisk i endnu højere grad beviser sit værd, når der bygges til, om og ud.

Vores æstetiske valg er tektonisk funderede og de arkitektoniske virkemidler oftest mere nøgterne end spektakulære. Tekniske præmisser udgør en kreativ modstand, som vi udnytter til at løfte det givne, det mulige og rimelige til et arkitektonisk motiv i sin egen ret.

Kontakt

Lene Marie Kappel

  • Leder af Energi & Industri
  • Arkitekt
Telefon:
+45 2047 7923

Christina Tolstrup

  • Leder af Vand & Forsyning, DGNB-konsulent
  • Arkitekt MAA
Telefon:
+45 4171 8277

Marise Hansen

  • Leder af Klimatilpasning & Landskab, Projektleder
  • Landskabsarkitekt
Telefon:
+45 4171 8298

Udvalgte projekter indenfor Energi, Vand & Industri

Vis alle

LÆS OM VORES ANDRE MARKEDER

Vi arbejder indenfor de tre markedsområder Energi & Forsyning, Mobilitet & Transport og Erhverv & Administration. Her beskæftiger vi os med den fysiske udformning af både forretningsmæssige og samfundsmæssige funktioner.