Home


1 /
Arkitektur

H.C. Ørstedsværket, Transformerstation

Gottlieb Paludan Architects har gen­fortolket den traditionelle mursten­facade for at skabe en moderne tek­nisk facilitet, der ville integrere med de historiske bygninger på stedet.

Den oprindelige bygning fra 1920’erne var blevet udvidet flere gange, og yderligere renoveringer lå i fremtiden. Opgaven var derfor at skabe et nyt sam­menhængende design, der ville indarbejde de forskel­lige små strukturer på stedet samtidig med at bevare forbindelsen til fortiden. En ny murstenfacade pryder den gamle undergrundsstation, samt de gulve, der blev tilføjet efterfølgende. På denne måde bevarede bygningen samme højde som det nærliggende ”twin” -volumen, og længden blev justeret for at give plads til fremtidige forlængelser inden for bygningens geo­metri. Den særprægede murstenfacade har en ensar­tet overflade, hvor hver anden række mursten lægges ved hjælp af traditionelle teglsten, mens resten er lagt med ekstra brede teglsten, der skaber en ribbet teks­tur. Rækkerne byttes rundt i hjørnerne og producerer et udsøgt tande mønster.

Udvidelsesledene, som er en teknisk nødvendighed, holdes som forskellige lodrette linjer ved dørene på bygningens lange side. Gavle og de lange facader har gitter-lignende åbninger i murstensværket, der lukker dagslys ind og sikrer røgventilation i tilfælde af brand.

 

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation