Home


1 /
Arkitektur

Frederiksberg Forsyning

Gottlieb Paludan Architects har planlagt og designet nye fællesfacili­teter til kloak, gas og vandforsyning, samt fjernvarme omkring et eksiste­rende kraftværk, centralt beliggende i Frederiksberg.

Fire separate forsyningsafdelinger gik sammen om at danne det lokale forsyningsselskab, Frederiksberg Forsyning, og udnyttede stedet for et eksisterende varmeværker til at etablere sit hovedkvarter.

Forsyningsværket er beliggende i et tæt byområde, omgivet af hospitaler, skoler og boligområder. For at beskytte naboer mod støj og synsforstyrrelser er udvidelserne formet som en perimeterstruktur omkring indre gårdpladser og indkørsler. Det over­ordnede designkoncept sigter mod at opretholde det homogene udtryk for det eksisterende anlæg. Således integreres tilføjelserne omhyggeligt i den oprindelige arkitektur med hensyn til volumetri og materialevalg. For eksempel adoptere de nye bygninger den stærke vertikale sammensætning og den hvid-malede beton­finish af de eksisterende værker.

Det oprindelige varmeanlæg fra 1970’erne blev også designet af GPA, der har været ansvarlig for alle udvi­delser og genopbygning siden da. Udvidelsen omfat­tede en ny indgangs- og konferencehal, udvidelse af en eksisterende kontorfløj samt nye opbevaringsom­råder, værksteder og garager.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation