Home


1 /
Arkitektur

APV, Anhydro Testcenter

Gottlieb Paludan Architects har, for industrileverandøren Anhydro A/S, bygget et testcenter med et samlende facadekoncept. Det forbinder flere bygningsdele til ét stærkt ensemble med et præcist, industrielt udtryk.

Bygningens facader er beklædt med vandrette bånd af lodretstillet sinusplade, som skifter karakter efter dagslyset og vejrliget. Det kompositoriske hovedmotiv er den kontinuerte flade, der som en ”frakke” indarbejder anlæggets meget forskelligartede volumener i et homogent facadekoncept. Facaderne er sektioneret af horisontalt anbragte, ekstruderede aluminiumsprofiler.

Tilbygningerne omslutter en eksisterende bygning – et tårn, som med sine tekniske installationer indgår i det nye, samlede bygningsanlæg.  Dette er opbygget af to fløje, omkring en forbindelseskorridor og installationsgang.

Anhydro A/S leverer teknisk udstyr til forskellige industrier. Testcenteret med administration, forsøgsrum og værksteder med tilhørende servicefaciliteter ligger i Søborg nord for København.

Projektets lokation