Home


1 /
Arkitektur

Amagerværket, Kontrolrum

For at skabe optimale funktionelle og arbejdsmiljømæssige forhold er Amagerværkets nye kontrolrum udført som en fritliggende box på taget af det eksisterende værks bygninger.

Amagerværkets oprindelige kontrolrum, som i 2008 stod for at skulle digitaliseres, var placeret således at der ikke var dagslystilgang. I forbindelse med etableringen af et nyt rum var ønsket om dagslys én af de væsentlige faktorer i udformningen. Imidlertid var der ikke mange muligheder for at give kontrolrummet en ny placering, eftersom det nødvendigvis skulle være tæt ved det gamle, hvor alle de eksisterende kabelinstallationer endte. Det var baggrunden for at opføre en ny kontrolrumsetage som en let pavillon anbragt på taget af det gamle kontrolrum.

Den nye bygning er som en æske med glasfacade og balkon i fuld bredde, orienteret mod Københavns indre by. Bygningen springer frem i forhold til den underliggende konstruktion og er understøttet af en række stålsøjler. Det skarpskårne og metalliske udtryk går hånd i hånd med kraftværkets oprindelige arkitektur, mens det store vinduesparti giver kontrolrumsbygningen en menneskelig skala.

Kontrolrummet er indrettet med en koncentrisk opstilling af pulte og skærmvægge til styring og overvågning af de tre kraftværksblokke. Store lærreder og en række digitale instrumenter er monteret på den krumme skærmvæg, som også rummer ventilationsinstallationer. Store skærmbilleder projiceres på lærrederne fra kraftige beamere, der er anbragt i en karakterisktisk cirkulær hylde - den såkaldte glorie - som præger hele kontrolrummet. Omkring det centrale kontrolrumsområde findes en række kontorarbejdspladser til driften samt sædvanlige praktiske funktioner som personaleskabe, køkken, arkivplads og et stort dokumentationsbord, hvor tegninger og diagrammer kan bredes ud.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation