Home


1 /
Arkitektur

Energinet.dk, Kontrolrum

Energinet.dk, det statslige distributionsselskab af el og gas, fik i 2007 opført et nyt hovedsæde i Erritsø ved Fredericia. Her har Gottlieb Paludan indrettet kontrolrummet, som ligger på øverste etage for enden af bygningens store atrium, synligt og markant men alligevel distanceret fra hovedsædets almindelige travlhed.

I kontrolrummet overvåges og reguleres det danske elnet døgnet rundt, året rundt. Desuden er der mulighed for at styre naturgasnettet, hvis Energinet.dk’s andet kontrolrum, som findes andetsteds, skulle svigte. Omvendt er der mulighed for at elnettet kan styres derfra, hvis kontrolrummet i Erritsø falder ud. Denne redundans understøtter forsyningssikkerheden for forbrugerne, som er blandt Energinet. dk’s hovedopgaver.

I kontrolrummet er der fuldt overblik over nettet på storskærmen, som måler 12,6 x 2,1 meter og kan overskues fra operatørpultene og hele det centrale kontrolrumsområde. Bag pultene er der reolplads til den dokumentation, som måtte være nødvendig i forbindelse med akut styring, og som kan lægges på de to dokumentationsborde, som er opstillet centralt i kontrolrumsområdet. I tilknytning til kontrolrummet findes køkken og hvileplads, og en række planlægningsfunktioner har fundet plads i rummets anden ende.

Der er i ét og alt taget udgangspunkt i, at Energinet.dk’s kontrolrum skal udstråle netop - kontrol!

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation