Home


1 /
Arkitektur

Asnæsværket, Kontrolrum

Asnæsværket, som oprindeligt er opført for mere end halvtreds år siden, undergår som alle andre kraftværker løbende tekniske forandringer og tilpasninger, som effektiviserer driften og imødekommer øgede miljøkrav. Værkets centrale kontrolrum tilpasses i samme takt. Behovet for en større ombygning af det eksisterende kontrolrum var sammenfaldende med at mulighederne for at overgå til digital styring var oplagte.

Indretningen er organiseret omkring en krum, finerbeklædt væg, som indeholder alle storskærme og digitale instrumenter. Operatørpultene er herefter udlagt som koncentriske kredse inde i den store cirkel, som i øvrigt også aftegner sig i loftet, hvor belysning, højttalere, brandmeldere og andet er monteret usynligt over et stormasket gitter. Bagsiden af den krumme væg er udnyttet til skabe, køkkener og andre funktioner. I området udenfor cirklen er der plads til personaleskabe og en række understøttende administrative funktioner.

Dette princip for indretningen opdeler det store kontrolrum i en central, koncentreret og ganske alvorlig del, hvor den egentlige styring finder sted. Her er dagslysniveauet lavt, mens udkig til omgivelserne - Kalundborg by og fjorden - er bevaret. Udenfor cirklen findes de funktioner, som understøtter driften og som bør befinde sig i kort afstand fra det centrale område. Helt udenfor det egentlige kontrolrum finder man mødelokaler og andet, praktisk lokaliseret i kontrolrummets nærhed men uden kontakt.

De krumme vægge er lige som pultoverfladerne udført i lakeret birkefiner. Tæppebelægningen og en akustisk dæmpende mineraluldsbeklædning over rasterloftet sikrer en kort efterklangstid, som er afgørende for taleforståelsen i kontrolrummet, hvor kritiske situationer skal håndteres effektivt af den vagthavende driftsleder og mandskabet.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation