Home


1 /
Arkitektur

Asnæsværket, Blok 5

Blok 5 var en af de første danske installationer påvirket af den vok­sende bevidsthed om, at store infra­strukturbygninger kan designes til at forbedre vores visuelle miljø.

Asnæsværket er Danmarks største. Den består af en ældre sektion fra 1960’erne med fire produktions­blokke, der fremstår som en enkelt bygning med fire skorsten. Den nyeste afdeling, der blev åbnet i 1981, er helt anderledes. Det skyldtes dels teknologiske fremskridt, men også fordi bygningerne havde gen­nemgået en mere grundig arkitektonisk behandling.

Et kraftfuldt farveskema er blevet opretholdt i tre årtier, hvilket effektivt fremmer opfattelsen af blok 5 og de omkringliggende bygninger som en harmonisk helhed.

Kedlen i blok 5 kan brænde olie såvel som kul. Røgen passerer gennem en række rengøringsenheder, inden de bliver udledt til de 220 meter skorsten. Elektricite­ten produceres af en turbine og en generator placeret i en lavere bygning, der står ved siden af det meget højere kedelhus. Oprejst til en højde på 82 meter er kedelhuset opbygget omkring seks hule og forstærke­de betonsøjler. Disse fungerer som skakter til elevato­rer, trapper, tekniske installationer og luftkanaler, og understøtter en konsol, 68 meter over klasse. Denne konsol understøtter igen stålstrukturen, hvorfra den 5.000 tons kedel er suspenderet.

Projektets lokation