Home


1 /
Arkitektur

Avedøreværket, Træpilleanlæg

Sammen med MOE Rådgivende Ingeniører har Gottlieb Paludan Architects (GPA) tegnet og opført det 4.000 m2 store træpilleanlæg på Avedøreværket. Avedøreværket er et kraftvarmeværk med to blokke, som producerer elektricitet og fjernvarme til de storkøbenhavnske varmeforbrugere. GPA har tidligere opført Blok 2 på Avedøreværket, som er et multibrændselsanlæg, der primært fyres med biomasse, og havde derfor forud for opgaven et godt kendskab til værket.

Projektet omfatter en silo for oplag af træpiller med sekundære tunneller og én centralt placeret hovedtunnel, der er tilsluttet den eksisterende kultunnel. Siloen er en betonsilo med traditionel fyldning fra et båndanlæg, der er ført ind i siloens tag, mens tømning finder sted med kædeskrabere, der er placeret i et antal tværtunneller under siloen. Tagkonstruktionen er udført som en pladebeklædt stålkonstruktion med et taghus øverst. Siloen er desuden forsynet med et porthus, to nødåbninger og en elbygning. Disse er udformet som de tilsvarende konstruktioner ved det eksisterende arbejdslager.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation