Home


1 /
Arkitektur

Sundholm Distriktskontor

Gottlieb Paludan Architects har udformet og projekteret distriktskontoret for Københavns Energis varme- og gasdrift på en grund ved Sundholm Varmecentral på Amager.

Byggeriet indeholder 15 kontorarbejdspladser, værkstedsfaciliteter, omklædning og bad samt kantine og køkken til 32 personer. Bygningen er i to etager med værksteder, teknikrum og omklædning/bad i stueetagen og med administrations- og velfærdsfaciliteter på 1. sal. Der er endvidere etableret friarealer, parkering og forplads til bygningsanlægget.

Kontorerne er udstyret med naturlig ventilation, der blandt andet fungerer ved en banebrydende vinduesteknik - det såkaldte 3G-vindue. Byggeriet er den første arbejdsplads i Danmark, hvor denne teknik er anvendt. Der er desuden lagt vægt på at optimere dagslysforholdene i bygningen, dette sker gennem en generelt stor rumhøjde og vinduesåbninger, som går helt til loft. Taget på den lave del af bygningen er belagt med sedum, som bidrager til at forsinke og formindske vandafledning til kloaknettet.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation