Home


1 /
Landskab & Byrum

Bussveien – Helhedskoncept til BRT-system  

Gottlieb Paludan Architects designkoncept for Bussveien er baseret på få, gennemarbejdede greb og detaljeløsninger, som giver den kollektive trafik et genkendeligt udtryk.

Bussveien i området omkring Stavanger bliver med 50 km dedikeret bustracé Europas længste BRT-system system og vil få stor betydning for rejsemønsteret i regionen. Vinderforslaget, det modulære designkoncept ”Den Røde Tråden” behandler stoppesteder, tilsluttende byrum og tekniske installationer i én integreret løsning.

Tilgængelighed står centralt i projektet. Det samme gør nem orientering og tryghed for alle rejsende ved hjælp af et let aflæseligt rumligt hierarki og god belysning. Muligheden for kombinationsrejser understøttes af en velintegreret cykelparkering, der indrettes for enden af de enkelte perroner.

Projektet arbejder i den tekniske detaljering og materialevalget med materialernes uundgåelige patinering som et kreativt benspænd. Materialerne foreslås udvundet og forarbejdet lokalt og fortolker egnens landskab – granit er et gennemgående materiale og veksler med det rustrøde corténstål, en reference til områdets tegltage.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation