Home


1 /
Arkitektur

Dansehallerne – Analyse af lokalebehov    

Gottlieb Paludan Architects har som bygherrerådgiver udarbejdet en forundersøgelse af et nyt hjemsted for Dansehallerne.

Visionskonceptet for Dansehallerne var at finde lokaler, hvor der var plads til mange forskelligartede behov og funktioner som øvelokale, scene og administration.

Omdrejningspunktet for projektet var udarbejdelsen af et materiale, der giver Dansehallerne en økonomisk analyse og et samlet overblik over bygningsfysiske og -tekniske krav. Materialet er baseret på den foretagne behovsspecifikation for Dansehallerne og Dansk Danseteater.

Forundersøgelsen har klædt Dansehallerne på til at gå i dialog med fonde og potentielle bidragsydere. Materialet danner således grundlag for en mere specifik analyse af det nødvendige engangstilskud, såfremt Dansehallerne køber sine nye lokaler, samt det nødvendige driftstilskud, hvis Dansehallerne i stedet lejer lokaler.

Fotos: Søren Meisner

Projektets lokation