Home


1 /
Arkitektur

Det Gamle Elefanthus - ZOO København

Transformér det gamle elefanthus? Byg nyt? Gottlieb Paludan Architects har rådgivet ZOO København om strategier for fremtidige catering- og konferencearealer. 

ZOO København imødeser et stigende antal besøgende samt catering- og konferencegæster i haven, ikke mindst udløst af den forventede ankomst af to pandabjørne i 2017. Dette udgør en forretningsmulighed, men nødvendiggør også en stillingtagen til, hvordan det øgede arealbehov kan fordeles i haven. Gottlieb Paludan Architects har sammenholdt havens lokale forhold med en analyse af andre zoologiske havers strategier for fordeling og placering af cateringarealer.

Gæsternes nærhed til havens dyr og oplevelse af at være på et særligt sted er et vigtigt aktiv for ZOO København. Derfor har det været centralt for opgaven at levere et velunderbygget grundlag for at afveje de oplevelsesøkonomiske aspekter med en smidig logistik – to forhold, som til dels trækker i hver sin retning. Gottlieb Paludan Architects rådgivning omfatter:

- Areal- og logistikanalyse

- Vurdering af mulighederne i den eksisterende bygningsmasse

- Scenarier for placeringen af cateringfunktioner

Projektets lokation