Home


1 /
Arkitektur

Carlsberg Station

Gottlieb Paludan Architects er arkitekter på Carlsberg Station, der har erstattet Enghave Station og dermed blevet et trafikalt knudepunkt for både ydre Vesterbro og Carlsberg Byen.

Enghave Station er flyttet mod vest til indgangen til Carlsberg Byen for at optimere stationens placering i forhold til det fremtidige kundegrundlags gang- og cykelafstande. Dette sikrer sammenhængen mellem station og opland og giver kvarteret et servicemæssigt løft.

I udformningen af stationen er der lagt vægt på at skabe en sømløs sammenhæng med kvarteret og bydelens centrale plads. Stationsanlægget er indarbejdet i et stort, udkraget dæk, der forbinder det bagvedliggende byrum på Carlsberg arealet med perronerne samt giver plads til ophold og cykelparkering. Adgangsveje er integreret i dette arkitektoniske hovedgreb og skaber et helstøbt udtryk. Hele stationsanlægget er udviklet med fokus på aflæselighed, tilgængelighed og tryghed.

Det anslås at det daglige passagertal på Carlsberg station vil blive omkring 24.000. Alene på Professionshøjskolen UCC, som ligger i umiddelbar nærhed af stationen, vil knap 11.000 studerende og undervisere have deres daglige gang.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation