Home


1 /
Arkitektur

Handicaporganisationernes Hus, Bygherrerådgivning

Gottlieb Paludan Architects har været totalrådgiver for bygherrerådgiverteamet ved udvikling af et nyt, fælles domicil for Danske Handicaporganisationer. Målsætningen for projektet har været at skabe ”verdens mest tilgængelige” kontorhus for medlemsorganisationerne - et byggeri, der kan fungere som demonstrations- og inspirationsprojekt for andre bygherrer, med fokus på tilgængelighed og som et eksempel på optimal integration af tilgængelighedsløsninger i byggeriet.

Gottlieb Paludan Architects har været med fra start, hvor koncept, samarbejdsform, projektafgrænsning, udbudsstrategi og aftaler blev defineret. Derefter har vi assisteret Danske Handicaporganisationer gennem fundraising, planlægning og udvikling af procesforløb og sammensætning af totalentrepriseteams, udarbejdelse af byggeprogram, gennemførelse af konkurrenceforløb og valg af totalentreprenør. I denne fase har vi været med til at udvikle nye prækvalifikations- og konkurrenceformer, som blandt andet har omfattet et uddannelsesforløb om tilgængelighed for de prækvalificerede. Endelig har vi varetaget bygherrefunktionen i forbindelse med projektering, udbud og udførelse, herunder processtyring, samt tids- og økonomistyring. Opgaven, som består af flere delprojekter, har i de indledende faser omfattet vurdering af byggegrunde, registrering af eksisterende forhold og miljøundersøgelser, samt tilvejebringelse af plangrundlag i form af matrikuleringsforhold, lokalplansudvikling og øvrige myndighedsforhold.

Processen har desuden omfattet procesrådgivning og bruger-inddragelsesproces for afdækning og kvalificering af de fremti-dige brugeres behov, hvilket i høj grad har været med til at forme idéoplæg, byggeprogram og øvrigt konkurrencegrundlag. I forlængelse af udførelsen har Gottlieb Paludan Architects faciliteret flytteplanlægning og bygherreleverancer af inventar og udstyr.

Rambøll og mtre har været underrådgivere på bygherrerådgiverteamet.
CUBO, Force4 og Møller & Grønborg har været arkitekter på byggeriet.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation