Home


1 /
Arkitektur

Carlsberg - Lagerkælder 3

Gottlieb Paludan Architects har gennemført myndighedsdialog og lavet scenarieanalyser for transformationen af den fredede Lagerkælder 3 i Carlsberg. 

Bygningen er tegnet i 1969 af arkitekt Svenn Eske Kristensen. Bygningen har været brugt til lagring af øl, der tidligere foregik i kældre - heraf bygningens navn. Hver af de karakteristiske runde, flade guldparaboler på facaden mod Pasteursvej repræsenterede en bagvedliggende, horisontal lagringstank. Disse gyldne skiver erstattes ved ombygningen delvist af tilsvarende store, runde vinduer, for at give dagslys til de nye lejemål.

Stueetagen i Lagerkælderen indrettes til butikker og caféer. Projektet har til formål at alle lejemål vil være gennemlyste, fremstå med lyse overflader og have adgang og udstillingsvinduer mod så vel Bryggernes Plads som Pasteursvej.

Etagerne 1-4 indrettes til lejemål, der kan anvendes til kontor, showroom eller lignende foretagende.

 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation