Home


1 /
Arkitektur

Ryparken Station, Renovering og modernisering

Formålet med renoveringen af Ryparken Station var at forbedre tilgængeligheden til stationen, så den på bedste vis kan servicere den store mængde af passagerer - hvad enten de ankommer på cykel, med bus eller skifter mellem S-togslinjer. 

Ryparken Station er et centralt knudepunkt, der krydser over Lyngbyvejens tunge trafik. Stationen fremstår i dag som mere tilgængelig grundet den ud­byggede indretning med en ny forplads og en forbed­ret cykelparkering. Opgaven er løst ved at forenkle og rydde op i bygninger, materialer og funktioner, og samtidig er de originale arkitektoniske kvaliteter blevet genskabt.

Stationsbygningens funktioner er samlet i en ny van­drehal med enkle glasfacader mod forpladsen. Selve forpladsen er blevet ryddet for sekundære bygninger og har fået en ny samlende chausséstensbelægning og 250 nye cykelparkeringspladser. Samtidig er de eksisterende brokonstruktioner blevet frilagt og renset, og de højtliggende perronbygninger har fået ny facadebeklædning.

Et simpelt og effektivt lysdesign giver forpladsen karakter og er med til at forbedre sikkerheden om natten.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation