Home


1 /
Arkitektur

Ryparken Station, Renovering og modernisering

Projektet med Ryparken Station, var at forbedre tilgængeligheden til stationen der på bedste vis kan servicere den store mængde af pas­sagere - hvad enten de ankommer på cykel, med bus eller skifter mellem de to S-togslinjer der krydser her.

Ryparken Station er et centralt knudepunkt, der krydser over Lyngbyvejens tunge trafik. Stationen fremstår i dag som mere tilgængelig grundet den ud­byggede indretning med en ny forplads og en forbed­ret cykelparkering. Opgaven er løst ved at forenkle og rydde op i bygninger, materialer og funktioner, og samtidig er de originale arkitektioniske kvaliteter blevet genskabt.

Stationsbygningens funktioner er samlet i en ny van­drehal med enkle glasfacader mod forpladsen. Selve forpladsen er blevet ryddet for sekundære bygninger og har fået en ny samlende chausséstensbelægning og 250 nye cykelparkeringspladser. Samtidig er de eksisterende brokonstruktioner blevet frilagt og renset, og de højtliggende perronbygninger har fået ny facadebeklædning.

Et simplet og effektivt lysdesign giver forpladsen karakter og er med til at forbedre sikkerheden om natten.

Projektets lokation