Home

Ydelser

Design

Designtænkning er i dag en stor del af vores tværfaglige og strategiske processer, og når vi udvikler nye ideer. Den nordiske designtradition indgår som en naturlig del i vores design når vi formgiver til byer og mennesker. Med fokus på klare og ukomplicerede løsninger baseret på samarbejde med brugergrupper og samarbejdspartnere, er vores mål et resultat der er smukt og tidløst, og som let kan integreres i omgivelserne.

Gottlieb Paludan Architects har en lang tradition for at tænke industrielt, når vi designer. Den pragmatiske designtilgang med få men smukke løsninger er gennemgående for alt hvad vi formgiver. Vi løser designprojekter i alle skalaer. Projekterne spænder fra større bro-konstruktioner til design af helt små objekter som for eksempel køreplanstavler, belysningsarmaturer eller hyppigt repeterede bygningskomponenter. Vi har igennem vores opgaver inden for transport og infrastruktur opbygget en bred ekspertise i byruminventar der repræsenterer projekter i hele norden. Design af specialinventar følger ofte som en naturlig del af vores bygningsprojekter, hvor tekstil, belysning og snedkerløsninger udgør elementer i vores specialdesignede løsninger.

Vi håndterer mange forskellige indgangsvinkler til en designopgave. Det kan være ønsket om et fagligt bud på et produkt dannet ud fra en række specifikke krav eller i den anden ende af skalaen, den mere samskabende og co-design orienterede tilgang der sikrer, at alle tværfaglige hensyn bringes ind i det færdige resultat. Konceptudvikling er en stor del af vores arbejde, hvor nudging, wayfinding og tilgængelighed ofte er hovedingredienser der integreres som en samlet løsning. Vi undersøger altid nye materialer, produktionsmetoder og nye teknologier for at sikre, at vores færdige produkter lever op til tidens krav for bæredygtige løsninger. Vi tilgår vores projekter kunstnerisk og poetisk, men det færdige produkt skal være selvforklarende og funktionen er altid det primære.

I vores arbejde afprøver vi tidligt vores koncepter via skalamodeller udført i pap og træ. Vores 3D tegninger testes og afprøves let i virtual reality. Vi kan med disse redskaber svare på mange spørgsmål inden en egentlig produktion. Vores indgående kendskab til produktionsmetoder samt en stor faglig bredde, sikrer at vi kan gennemføre ethvert projekt fra ide og koncept til det færdige produkt.

Gottlieb Paludan Architects producerer koncepter og design af interiør til letbanetog, grafisk design og udsmykning både i byrum og til indvendige løsninger. Vi udfører informationsdesign, belysning og møbler til byens rum, specialinventar til bygninger og industrielle designobjekter hvor en serieproduktion skal tilgodeses.

Kontakt

Michael Stabell

  • Leder af Produktdesign
  • Industriel Designer MDD
Telefon:
+45 4171 8269

SPECIALER

Relaterede specialer indenfor Design. Vi behersker en lang række specialer, som bliver bragt i anvendelse på tværs af de forskellige projekter.

Læs mere om vores andre ydelser

Vi har organiseret vores ydelser i kompetenceområder, som anvendes på tværs af vores markeder og sikrer den bedste blanding af fagligheder og den rette tværfaglige rådgivning til hver enkelt opgave.