Home

Vi dyrker skjønnheten og strekker oss etter det klare og enkle
Profil
Profil
Profil

Profil

Gottlieb Paludan Architects er et av Nordens store arkitektfirmaer og har kontorer i Danmark og Norge. Målet vårt er å skape større sammenhengskraft ved hjelp av arkitektur som knytter sammen mennesker og byer og forsyner samfunnet vårt med infrastruktur.

Utvikling og utforming av grunnleggende samfunnsfunksjoner er for oss en sentral, faglig oppgave. Vi forvandler komplekse utfordringer til bærekraftige, arkitektoniske løsninger innenfor rammene av våre tre markedsområder, Energi, Vann & industri, Mobilitet & transport og Næring & administrasjon. Vi tilbyr rådgivning innenfor arkitektur, design, landskap og byrom. 

Firmaet vårt ble etablert i 1901 i København og har siden vært drevet av generasjon på generasjon av arkitekter. I dag er Gottlieb Paludan Architects et skandinavisk arkitektfirma med et bredt internasjonalt perspektiv. Vi er stolte over å ha en historie som kjennetegnes av kontinuitet og kvalitet, og vi tror at den styrker våre muligheter til å utvikle livskraftige og estetisk tiltalende arkitektoniske løsninger som forstår, forbinder og beriker verden. 

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig verden, og vi fokuserer derfor aktivt på bærekraft i alle prosjektene våre. 

Du kan lese vår Annual Sustainability Report 2021 her. 

続きを読む
Våre verdier

Våre verdier

Vi brenner for arkitektur som bidrar til å løse de store utfordringene som verden står overfor. Arkitektur som skaper bærekraftig utvikling, levende og mangfoldige byer, estetisk tiltalende og holdbare byggverk og gode rom og landskaper for alle. Helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid er vårt svar på hvordan vi best kan bidra til å skape et samfunn som fungerer i dag og i fremtiden.

For oss handler det om å skape arkitektur som knytter mennesker og byer sammen. Arkitektur som forenkler hverdagen og inspirerer til positiv utvikling. Vi utvikler helhetlige løsninger og prosesser som er tverrfaglige, med fokus på felles beste og et klart mål å skape større sammenheng og samhold. Vi tror at samfunnet blir sterkere og utfordringene færre, når våre felles rom og forbindelsene mellom dem er vakre og velfungerende for menneskene som skal bruke de.

Ambisjonen er at våre prosjekter skal bidra til det som er best for fellesskapet. Derfor jobber vi helhetsorientert med å forstå og utvikle stedene og bygningene vi får tillit til å løse av kundene våre. Med både utsyn og innsikt skaper vi enkel, tidløs og bærekraftig arkitektur. I tett samarbeid med byggherre, brukere og samarbeidspartnere leverer vi funksjonelle tekniske og estetisk velfungerende løsninger, som hver for seg gir sitt lille eller store bidrag til verden omkring oss.

Fra våre kontorer i Oslo, Trondheim København og Malmö, fokuserer vi på å skape arkitektur som forstår, beriker og knytter verden sammen. Sammen skaper vi sammenheng og samhold.

I Gottlieb Paludan Architects jobber vi med å integrere FNs verdensmål i vårt arbeid og våre prosjekter.

続きを読む
Organisasjon

Organisasjon

Gottlieb Paludan Architects er eid av ingeniør- og designvirksomheten AFRY.

Virksomhetens ledelse i København består av administrerende direktør Mette Lyng Hansen, kreative direktører Tine Kjærulff Bay og Thomas Bonde-Hansen, daglige leder Clement Bue Maali samt økonomisjef Henrik Røbel. 

Niclas Berlin Nilssen er leder for Gottlieb Paludan Architects i Norge og virksomhetens kontorer i Oslo, og er også en del av ledergruppen for AFRY i Norge.

Les om vår personvernpolicy her.

続きを読む