Home

Vi dyrker skjønnheten og strekker oss etter det klare og enkle
Sammen skaper vi sammenheng og samhold
Sammen skaper vi sammenheng og samhold
Profil

Sammen skaper vi sammenheng og samhold

Vi brenner for arkitektur som bidrar til å løse de store utfordringene som verden står overfor. Arkitektur som skaper bærekraftig utvikling, levende og mangfoldige byer, estetisk tiltalende og holdbare byggverk og gode rom og landskaper for alle. Helhetstenkning og tverrfaglig samarbeid er vårt svar på hvordan vi best kan bidra til å skape et samfunn som fungerer i dag og i fremtiden.

For oss handler det om å skape arkitektur som knytter mennesker og byer sammen. Arkitektur som forenkler hverdagen og inspirerer til positiv utvikling. Vi utvikler helhetlige løsninger og prosesser som er tverrfaglige, med fokus på felles beste og et klart mål å skape større sammenheng og samhold. Vi tror at samfunnet blir sterkere og utfordringene færre, når våre felles rom og forbindelsene mellom dem er vakre og velfungerende for menneskene som skal bruke de.

Ambisjonen er at våre prosjekter skal bidra til det som er best for fellesskapet. Derfor jobber vi helhetsorientert med å forstå og utvikle stedene og bygningene vi får tillit til å løse av kundene våre. Med både utsyn og innsikt skaper vi enkel, tidløs og bærekraftig arkitektur. I tett samarbeid med byggherre, brukere og samarbeidspartnere leverer vi funksjonelle tekniske og estetisk velfungerende løsninger, som hver for seg gir sitt lille eller store bidrag til verden omkring oss.

Fra våre kontorer i Oslo, Trondheim København og Malmö, fokuserer vi på å skape arkitektur som forstår, beriker og knytter verden sammen. Sammen skaper vi sammenheng og samhold.

I Gottlieb Paludan Architects jobber vi med å integrere FNs verdensmål i vårt arbeid og våre prosjekter.

続きを読む
Ansvarlige og bærekraftige løsninger
Ansvarlige og bærekraftige løsninger
CSR og Bærekraft

Ansvarlige og bærekraftige løsninger

Vi i Gottlieb Paludan Architects ønsker å bidra til å skape en mer bærekraftig verden. Det gjør vi både ved å jobbe aktivt med bærekraft i prosjektene våre og ved å måle og redusere vår egen belastning på miljøet.

Gottlieb Paludan Architects kan sertifisere kontor- og næringsbygg basert på den danske DGNB-standarden.

I Norge jobber vi med fokus på passiv design, som følger prinsippene for bærekraftig bygging. Passivhus er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard.

I Gottlieb Paludan Arkitekter jobber vi med å integrere FNs verdensmål i vår praksis og våre prosjekter. Vi forholder oss til Brundtlandkommisjonens definisjon av bærekraft fra 1987 og FNs Global Compact, som er et partnerskap mellom FN og det internasjonale næringslivet som går ut på å fremme virksomheters samfunnsansvar. Som aktivt Global Compact-medlem offentliggjør vi hvert år en Communication on Progress-rapport, hvor vi gjør opp status for vårt engasjement og utvikling. 

Du kan lese vår Annual Sustainability Report 2020 her.

 

続きを読む
Organisasjon, eierforhold og ledelse
Organisasjon, eierforhold og ledelse
Organisasjon

Organisasjon, eierforhold og ledelse

Gottlieb Paludan Architects er eid av ingeniør- og designvirksomheten AFRY.

Virksomhetens ledelse i København består av administrerende direktør Mette Lyng Hansen, kreative direktører Tine Kjærulff Bay og Thomas Bonde-Hansen, daglige leder Clement Bue Maali samt økonomisjef Henrik Røbel. 

Harald Martin Gjøvaag er leder for Gottlieb Paludan Architects i Norge og virksomhetens kontorer i Oslo, og han er også en del av ledergruppen for AFRY i Norge.
Kjersti Størdal Bjørkeng er leder ved vårt kontor i Trondheim.
I Oslo er det Harald Martin Gjøvaag som leder virksomheten, sammen med gruppeledere Eirik Erstad og Ellen Melander. I Trondheim står gruppeleder Urd Schjetne for den daglige driften sammen med Kjersti Bjørkeng Størdal.

Les om vår personvernpolicy her.

続きを読む
Mer end 100 års erfaring
Mer end 100 års erfaring
Historie

Mer end 100 års erfaring

Virksomheten vår ble etablert i København i 1901 og har siden blitt drevet av skiftende generasjoner med arkitekter. Vi er stolte av historien vår, som vitner om kontinuitet og kvalitet, og vi tror at den styrker våre muligheter til å utvikle levedyktige og estetisk tiltalende arkitektoniske løsninger for framtiden.

Fra første stund markerte virksomheten seg med rekke større offentlige byggeprosjekter, og fra 1940-tallet ble spesielt energisektoren et viktig arbeidsområde for oss. Dette dannet grunnlaget for vår interesse for å forene infrastrukturanlegg og arkitektonisk kvalitet. Bygg for energi og industri har siden vært det som kjennetegner vår virksomhet, og vi står bak en lang rekke signalbygg. Vi har også løst oppgaver tilknyttet nærings- og administrasjonsbygg samt andre deler av forsyningsområdet, og i denne perioden har vi vært med på å utforme store deler av infrastrukturen til det danske velferdssamfunnet.

I 2012 kjøpte vi opp Public Arkitekter og utvidet med det våre kompetansefelt til også å omfatte arkitektoniske løsninger til transportindustrien. Kombinasjonen av energi- og transportkompetanse utfyller hverandre godt, har styrket virksomheten vår og gjort oss i stand til å utvide løsningspaletten vår til å omfatte både energianlegg, transportanlegg, arbeidsplasser og offentlige rom.

I 2018 ble Gottlieb Paludan Architects en del av den internasjonale ingeniør- og designvirksomheten AFRY, noe som blant annet gjør at vi kan trekke veksler på flere tusen spesialister over hele verden.

I 2019 overtok vi det norske arkitektfirmaet tegn_3, med kontorer i Oslo og Trondheim – og det har både utvidet vår oppgavemessige spennvidde og vårt geografiske arbeidsområde. Samme år åpnet vi også et mindre kontor i Malmö i Sverige.

I dag er Gottlieb Paludan Architects en skandinavisk arkitektvirksomhet med internasjonalt perspektiv – en oppdatert, utvidet og styrket utgave av den arkitektvirksomheten som ble etablert i København for mer enn 100 år siden. Vi fokuserer alltid på å forvandle komplekse utfordringer til bærekraftige arkitektoniske løsninger av høy teknisk og estetisk kvalitet, og vi har ambisjoner om å skape arkitektur som forstår, beriker og knytter verden sammen.

 

続きを読む