Home

Nye Covid-19 initiativer for å dempe utviklingen av pandemien

gottlieb-paludan-architects_lierbyen_mulighetsstudie_haandskissegottlieb-paludan-architects_lierbyen_mulighetsstudie_haandskisse Prosjekt

Slik ser vi Lierbyen i fremtiden

Gottlieb Paludan Architects har utarbeidet et mulighetsstudie for utbygging av Lierbyen. Den 3. september var det folkemøte om stedsutvikling i Lierbyen hvor vår visjon – Basecamp Lierbyen – ble presentert.

Sammen skaper vi sammenheng og samhold

Arkitektur som forstår, binder sammen og beriker verden rundt oss