Home


1 /
Landskap

Knutepunktsutvikling i Sarpsborg  

Gottlieb Paludan Architects har utarbeidet et forslag til et nytt trafikknutepunkt og byområde i Sarpsborg sentrum, som skal sikre framtidig vekst og utvikling for området.

Den overordnede ambisjonen med prosjektet var å skape et samspilt bysentrum, hvor Torget og stasjonsområdet henger bedre sammen og fungerer som bymessige tyngdepunkter. Gateløpene mellom inviterer til opphold med levende byrom og fokus på myke trafikanter. Koblingen mellom stasjonen og Torget kommer spesielt til uttrykk gjennom en fotgjenger- og sykkelforbindelse.

Samtidig var det prosjektets mål å sikre en helstøpt og veldefinert opplevelse av byområdet for det store antallet reisende som i framtiden vil passere gjennom trafikknutepunktet. All mobilitet har blitt inkorporert i byplanleggingen, og transportovergangen på stasjonen er forenklet og gjort tryggere med en ny sykkel- og gangbro som visker ut skillet mellom by og stasjon som jernbanen tidligere utgjorde.

Prosjektet har også klart å skape en grønn integrasjon av Sarpsborgs eksisterende parker ved hjelp av beplantning langs de nyetablerte sykkelrutene. Den rekreative kvaliteten kommer ytterligere til uttrykk gjennom en effektivisering av kollektivtilbudet som reduserer trafikkbelastningen i byens sentrum.

Prosjektplassering