Home


1 /
Landskap

Nørreport Station, Copenhagen

Nørreport Station er Danmarks travleste stasjon. Etter ombyggingen framstår den som en velfungerende stasjon i et byrom med god flyt og høy urban puls.

Forholdene for de myke trafikantene er generelt prioritert gjennom omlegging og innskrenkning av biltrafikken. Nøkkelverdier er byliv, passasjerflyt, avleselighet og tilgjengelighet.

Prosjektet omfattet tre delprosjekter: Byromsprosjektet med ny utforming av stasjonsplass (stasjonsbygg, dekker, belysning, sykkelparkering, atkomst- og trafikkforhold), moderniseringsarbeider på fjerntogsperrongen samt renovering av betongen på brokonstruksjonene som bærer hele terrengdekket over stasjonen.

GPA har vært involvert i alle tre delprosjekter med tre forskjellige byggherrer, og har koordinert en lang rekke hensyn på tvers av de involverte organisasjonene. På byromsprosjektet har GPA vært totalrådgiver, mens på de to andre oppgavene har vi fungert som underrådgiver.

GPA har dessuten ivaretatt prosesser og prosjektformidling overfor brukergrupper og interessenter, stått for entreprenørtilbud og utført faglig tilsyn på alle delprosjektene i gjennomføringsfasen.

Gottlieb Paludan Architects var totalrådgiver på prosjektet, som ble utført i samarbeid med COBE, Sweco og Bartenbach.

Prosjektplassering