Home


1 /
Arkitektur

Holmestrand Stasjon

Gottlieb Paludan Architects har stått for den teknisk krevende oppgaven med å etablere en ny togstasjon dypt inne i fjellet ved kystbyen Holmestrand.

Ved etablering av den nye høyhastighetstasjonen inne i fjellet bak Holmestrand, har arkitekturen skapt en dramatisk spenning mellom ute og inne.

Som ledd i en større modernisering av togtrafikken langs Oslo-fjordens vestkyst har det blitt anlagt en ny stasjon ved Holmestrand, ca. 80 km sør for Oslo.

Skinnegangen er flyttet 150 meter innover i landet, noe som gjorde det nødvendig å bygge en ny, 12 kilometer lang tunnel gjennom fjellet. Ettersom selve stasjonsrommet ble anlagt inne i fjellet bød oppgaven på store, tekniske utfordringer, både når det gjelder design, byggeteknikk, akustikk, ventilasjon og brannsikring.

Ankomst til stasjonen skjer via to portaler som er plassert rett i fjellveggen. Derfra kommer man fram til stasjonsrommet inne i selve fjellet via cirka 100 meter lange tunneler, inkludert ramper og trapper.

Stasjonsrommet er utformet både for vanlige tog og høyhastighetstog Høyhastighetstogene vil passere gjennom tunnelen i hastigheter på inntil 250 km/t. I tilknytning til stasjonsportalene er det anlagt forplasser, en bussterminal med tilhørende fasiliteter samt en parkeringsplass med plass til omkring 200 biler.

Billeder: Tove Lauluten (1, 3-6) Tomasz Majewski (2)

Prosjektplassering