Home


1 /
Arkitektur

Hommelvik Ungdomsskole

Hommelvik ungdomsskole erstatter tidligere ungdomsskole på samme tomt, med en kapasitetøkning fra 350 -400 elever.

Prosjektets mål har vært å skape en skole med gode dagslysforhold og utsyn/kontakt med omgivelsene i tillegg korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt. Det har i tillegg vært en sterk formgivende premiss at skolen skal tilpasse seg den verneverdig småhusbebyggelse med trehuskarakter.

Skolebygget består av fire fløyer som fordeler seg rundt et sentralt volum, i en såkalt stjernestruktur. Dette er løst gjennom et sentralt plassert adkomst rom/foajè med to hovedfløyerpå hver side. Sidefløyene og sentralrommet er brutt opp i mindre volum med saltak, som en direkte referanse til skalaen og karakteren i området. Biblioteket er et addert volum «hus» til sentralrommet, godt synlig ved adkomsten til skolen. Fra foajèen har man direkte kontakt/utsyn til skolens uteområde både i nord og sør.

Byggets oppdeling i mindre volumer skaper ulike soner i uterommet rundt bygget, samtidig som plasseringen av bygget gir en åpen forbindelse mellom utearealene nord og sør for bygget.

 

Prosjektplassering