Home


1 /
Arkitektur

Amagerværket BIO4

Gottlieb Paludan Architects er arkitekter på en ny biomassefyrt kraftverksblokk og en helhetlig plan for Amagerværket i København.

Prosjektet for Amagerværket kombinerer rasjonelle hensyn med en sanselig fortelling om omstillingen til fornybar energi.  

Både Amagerværkets nye kraftverksblokk og helhetsplanen for områdets framtidige utvikling har skogen – et symbol på fornybare ressurser – som gjennomgående arkitektonisk tema.

Treplanting er et bærende og karakterskapende element i landskapsbearbeidingen. Kraftverksblokken omsluttes av en dyp fasade laget av trestammer. HOFORs og Københavns Kommunes visjon om en grønn energiforsyning synliggjøres dermed ved hjelp av en kraftfull og sanselig arkitektur som med konkrete bilder forteller om skiftet fra fossile energikilder til fornybare energikilder.

Kraftverksblokken er i tråd med de teknisk begrunnede geometriene på Kraftværkshalvøen, men bringer i tillegg med seg et nytt arkitektonisk språk. Borgerne inviteres til å komme tett på produksjonsprosessene – uten at den nødvendige sikkerheten kompromitteres.

Anlegget er et viktig element i Københavns Kommunes mål om å bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad i 2025.

Les mere her: http://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2015/03/AMV-Dommerbet%C3%A6nkning.pdf

Billeder: Jens Frederiksen (1), Jens Lindhe (2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14), Lars Rolfsted Mortensen (3), Allan Toft (8, 10, 12, 13)

Prosjektplassering