Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Siva, Arbeidsplassutforming

Gottlieb Paludan architects ledet flere workshops for alle ansatte og ledergruppe, der man jobbet med identitet, arbeidsmetodikk, arbeidsplass og designkonsept for bedriften.

Det var et ønske fra ledelsen om at om noen år kunne bedriften gå over til en aktivitetsbasert måte å jobbe på med free seating i takt med at bedriften og antall ansatte vokser.

Planløsningen skal møte dette kravet, samtidig som det de neste par årene skal fungere med faste arbeidsplasser. Bedriften tar sikkerhet på alvor og eksterne har ikke adgang til de ansattes arbeidsplasser. Det er da viktig å lage gode soner for felles arbeid der Sivas egne og eksterne både møtes og jobber.

Det er fokusert på god flyt i etasjen, som fremheves av gulvbelegget som har annen fargegrad i gangsonen. Dette gir en logisk flyt for de mange eksterne som er innom. Det er jobbet dynamisk med ulike gulvbelegg i soner for  skape flyt og sammenheng. Prosjektet har en avdempet palett, men tydelig fargebruk og mange overflater i tre. Gardiner brukes som avdeling av prosjektrommet og bidrar til mer varme og trivelige arealer i møtesoner.

Prosjektplassering