Home


Prosjekt

Gottlieb Paludan Architects utvikler stasjoner for Rail Baltica

15.11.2021

Gottlieb Paludan Architects har i samarbeid med Rambøll Finland, Soino & Horto Architects, Realdania og Ardenis vunnet oppdraget til å utarbeide analyse- og benchmarkrapporter for utviklingen av syv internasjonale passasjerstasjoner for Rail Baltica-prosjektet.

Rail Baltica er et grønt infrastrukturprosjekt som har som mål å integrere de baltiske landene i det europeiske jernbanenettet, tilby passasjer- og godstjenester mellom landene og forbedre jernbaneforbindelsene mellom Sentral- og Nord-Europa. Banen etableres som en ny offentlig eid jernbanelinje med en makshastighet på 249 km/t for persontog. Rail Baltica eies i fellesskap av de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Stasjonene som dekkes av prosjektet er Tallinn Ülemiste, Pärnu, Riga sentralstasjon og Riga lufthavn, Panevėžys, Kaunas og Vilnius.

Prosjektet ser på effektiv utnyttelse av intern og ekstern planløsning av jernbanestasjoner når det gjelder kommersielle og daglige driftsstrukturer samt kommersielle muligheter og sosiale aktiviteter. Målet er at stasjonene skal bli en integrert del av nabolaget de befinner seg i. De skal også være viktige knutepunkter i nærmiljøet og ha en bred tjenestestruktur. Derfor omfatter prosjektet både kommersiell og bymessig utvikling av stasjonene og deres umiddelbare nabolag samt multimodalitetsaspekter som enkel kobling til andre transportformer, inkludert kollektivtransport, sykling, e-mobilitet og gangtrafikk.

Inge Fredslund, leder for Metro & Jernbane i Gottlieb Paludan Architects, sier - For å oppnå sitt fulle potensial, må jernbanestasjonene integreres i byens eget mobilitetssystem. Derfor er det avgjørende at det legges til rette for bærekraftig utvikling, der stasjonene kan fungere både som lokalsentre og multimodale knutepunkter og som knutepunkter for positiv byutvikling.

Gottlieb Paludan Architects kan trekke på mange års erfaring med lignende mobilitets- og infrastrukturprosjekter – inkludert det pågående Borgarlínan-prosjektet i Reykjavik, hvor det også er fokus på å skape en tydelig, lokal identitet og urban integrasjon på stasjonene. Ved Ny Ellebjerg Station i København er Gottlieb Paludan Architects ansvarlig for å etablere forbindelser mellom eksisterende og fremtidige tog- og T-banelinjer på stasjonen og for å skape et velfungerende sentralt knutepunkt for bydelen.

Prosjektet ble lansert i juni 2021 og forventes å være fullført innen utgangen av 2021.

Les mer her