Home


1 /
Landskap

Haga stasjon og byrom

Gottlieb Paludan Architects har vunnet førstepremien i prosjektkonkurransen om utforming av byrom, parkmiljø og stasjonsbygninger ved Haga Station i Göteborg.

I konkurranseprogrammet har Göteborgs kommune lagt stor vekt på samspillet med Haga-områdets kulturhistoriske miljø. Prosjektet skal bidra til å omdanne det trafikkdominerte området til et attraktivt, tilgjengelig og sikkert møtested og skape ro og sammenheng i et område som er preget av mange forskjellige transportformer.
Byrommet ved Haga stasjon preges i høy grad av Kungsparken, som også trekkes inn og aktiveres som en del av vinnerprosjektet. Det er i det hele tatt prosjektets ambisjon å la byens rom spille hovedrollen, mens stasjonsbygningene utformes som lavmælte, funksjonelle paviljonger i det grønne byrommet.

Konkurranseforslaget tar utgangspunkt i Haga-bydelens spesielle, historiske egenart og den kommende strømmen av mennesker. Det er forslagets ambisjon at alt nytt som tilføyes, skal bygge på en inngående forståelse av stedets karakter og bidra positivt til parken og byrommet.

Haga er en av de eldste bydelene i Göteborg, og Haga Station vil styrke tilgjengeligheten til viktige lokale områder og skape et nytt knutepunkt for offentlig transport i et verdifullt, populært og kulturelt følsomt miljø.

Prosjektplassering