Home


1 /
Arkitektur

Värtaverket, biomassefyrt varmekraftverk

Gottlieb Paludan Architects har bygget Sveriges største biomassefyrte kraftverk, sentralt plassert i Stockholm.

Fasadekonseptet for utvidelsen av Värtaverket er sterkt og robust overfor endringer i det tekniske anlegget.

Den store utvidelsen av Värtaverket måtte ta hensyn til naboer og respektere en beplantning av fredede eiketrær samt områdets funksjon som fauna-passasje mellom de nordlige og de sørlige delene av Djurgården. Disse hensynene har blant annet betydd at man har måttet finne alternativer til lastebilbasert drivstofftransport. En del av anlegget er derfor plassert under bakken, og drivstoff føres til anlegget gjennom tunneler direkte fra havnen Värtahamnen som ligger i nærheten.

Den delen av verket som ligger over bakken, er bygget inn i en godt isolert, lyddempende fasade. Fasaden er kledd med teglelementer – en hilsen til områdets gamle og arkitektonisk verdifulle industribygg. Fasaden med de loddrette tegllamellene følger anleggets layout, men er disponert på en måte som gjør at dette kan justeres uten å kompromittere det arkitektoniske konseptet. Dermed vil det være mulig å foreta endringer i de tekniske konfigurasjonene samtidig som at man bevarer bygningens homogene utseende.

Värtaverket er designet i samarbeid med det svenske arkitektfirmaet Urban Design.


Bilder: Gottlieb Paludan Architects / Urban Design

Prosjektplassering