Home


1 /
Arkitektur

Ny Greverudlia Børnehave

Gottlieb Paludan har hatt oppdraget med skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt. Det er planlagt seks- avdelingsbarnehage for 90-120 barn og 23 årsverk/ansatte.

Inkludert i prosjektet er det et fellesareal som også skal kunne brukes utover barnehagens normale åpningstider. Bygget er fordelt på to etasjer. Barnehagetomten oppfattes som en naturtomt med mye skog, vegetasjon og fjell i dagen.

Nye Greverudlia barnehage er formgitt slik den skal tilpasse seg den trekantete tomten og terrenget. Det forutsettes at hver av avd. har direkte adkomst til / fra uteområdet. Den planlagte barnehagen er også formet ut i fra et ønske om mest mulig lekbart areal inne, med et minimum av ganger og korridorer. Disse faktorene har resultert i en sirkulær form som er «beskåret» for å skape en takhelning som følger terrengets topografi. Det er benyttet en enkel palett av få materialer med en fargeskala som harmonerer med omgivelsene. Med få og tilnærmet vedlikeholdsfrie materialer holder vi vedlikeholdskostnadene nede, samtidig som vi skaper en helhet. Materialene som er ment brukt er primært treverk og sedum/grønt tak, med noe glass og fasadeplater i fasadene. Treverket blir som et "veggteppe av treverk" som bretter seg rundt volumet.

 

 

 

Prosjektplassering