Home


1 /
Arkitektur

Vækerø Stasjon

Gottlieb Paludan Architects har i samarbeid med L2 Arkitekter vunnet konkurransen om å designe Vækerø stasjon på Fornebubanen i Oslo.

Vækerø stasjon skal plasseres inne i et fjell, og derfor tar designen utgangspunkt i forholdet mellom natur og den nye infrastrukturen som t-banen representerer. Stasjonen utformes som en lang, kontinuerlig forbindelse mellom to innganger, som er designet for å gjengi opplevelsen av å gå inn i og gjennom fjellet. Mens den ene inngangen ligger høyt, ligger den andre nær Oslofjorden, og stasjonen gis sammenheng og identitet med en skulpturelt utformet himmel av gyllent metall.

Universell design, intuitiv orientering og god tilgjengelighet kjennetegner hele prosjektet og har vært en prioritet fra dag én. Inngangene anselige størrelse og skrånende konstruksjon skaper god visuell kontakt mellom plattform og inngang, slik at dagslys ledes ned til plattformen. Plattformens bredde tillater en naturlig inndeling av flaten i en aktiv del nær kanten og en passiv del i midten.

Vækerø vil alltid kjennetegnes av sin beliggenhet i en stille forstad, men byutviklingen langs fjorden med fokus på det rekreative og kommersielle vil i framtiden gi en sterk økning i antall reisende. 

Prosjektplassering