Home


1 /
Design

Københavns Hovedbanegård, oppussing og modernisering  

Gottlieb Paludan Architects var arkitektrådgiver på en gjennomgripende renovering og fornyelse av Københavns Hovedbanegård.

Moderniseringen av Københavns Hovedbanegård omfattet en rekke delprosjekter og inkluderte blant annet renovering av banegårdens store takkonstruksjoner, av betongkonstruksjonene under avgangshallen og ved jernbanelinjen, forlengelse av perronger og en fornyelse av forplassene.

Renoveringen av takkonstruksjonene var en logistisk kompleks oppgave ettersom en del av arbeidet måtte utføres fra stillas over skinnene mens togene passerte. 

To av fjerntogperrongene er forlenget innunder stasjonshallen. Her var utfordringen å skape attraktive perrongseksjoner av høy kvalitet under trange forhold. Det skulle skapes oversiktlige forhold, enkel logistikk med nye trapper og heiser til jernbanehallen, god og rikelig belysning samt en stil og sammenheng i materialbruk og uttrykk som spiller på lag med stasjonens status som fredet.

Belysningen er et spesialutviklet takflåtesystem supplert med spredte downlight-lyskilder som minner om solstråler. Prosjektet vant den Danske Lyspris i 2009.

Prosjektplassering