Home

FAGOMRÅDER

Design

Designtenkning spiller i dag en viktig rolle i våre tverrfaglige og strategiske prosesser og i utviklingen av nye ideer. Den nordiske designtradisjonen inngår naturlig i vårt designarbeid når vi formgir løsninger for byer og mennesker. Vi fokuserer på klare og ukompliserte løsninger basert på samarbeid med brukergrupper og samarbeidspartnere, og har som mål at resultatet skal være tiltalende og tidløst og lett la seg integrere i omgivelsene.

Vi i Gottlieb Paludan Architects har en lang tradisjon for å tenke industrielt når vi designer. Den pragmatiske designtilnærmingen med få, men vakre løsninger er et kjennetegn som er felles for alt vi formgir. Vi løser designprosjekter i alle størrelsesordener. Prosjektene spenner fra større brokonstruksjoner til design av helt små objekter som for eksempel ruteplantavler, belysningsarmaturer eller hyppig repeterte bygningskomponenter. Gjennom våre prosjekter innen transport og infrastruktur har vi tilegnet oss en bred ekspertise innen byromsinventar som representerer prosjekter i hele Norden. Design av spesialinventar er ofte en naturlig del av bygningsprosjektene våre, hvor tekstil, belysning og snekrede løsninger utgjør elementer i våre spesialdesignede løsninger.

Vi håndterer mange forskjellige innfallsvinkler til en og samme designoppgave. Det kan være ønske om et faglig tilbud på et produkt basert på en rekke spesifikke krav, eller – i den helt andre enden av skalaen – en mer samskapende og deltakende design-orientert tilnærming som sikrer at alle tverrfaglige hensyn innlemmes i det ferdige resultatet. Konseptutvikling er en stor del av arbeidet vårt, hvor "nudging", "wayfinding" og tilgjengelighet ofte er hovedingrediensene som integreres i en samlet løsning. Vi følger alltid med på nye materialer, produksjonsmetoder og teknologier for å sikre at de ferdige produktene våre oppfyller tidens krav om bærekraftige løsninger. Vi tilnærmer oss prosjektene på kunstnerisk og poetisk vis, men det ferdige produktet skal være selvforklarende, og funksjonen er alltid det primære.

Vi tester tidlig ut alle konsepter ved hjelp av skalamodeller av papp og tre. Våre 3D-tegninger testes og utprøves enkelt i VR. Ved hjelp av disse verktøyene kan vi besvare mange spørsmål før selve produksjonen tar til. Vårt inngående kjennskap til produksjonsmetoder samt vår store faglige bredde gjør at vi kan gjennomføre alle slags prosjekter, fra idé og konsept til ferdig produkt.

Gottlieb Paludan Architects utarbeider konsepter og design av interiører til lettbanetog, grafisk design og utsmykking i både byrom og til innvendige løsninger. Vi leverer informasjonsdesign, belysning og møbler til byens rom, spesialinventar til bygninger og industrielle designobjekter, hvor serieproduksjon må ivaretas.

Kontakt

Michael Stabell

  • Leder af Produktdesign
  • Industridesigner MDD
Telefon:
+45 4171 8269

SPESIALISERINGER

Utvalgte spesialiseringer innen Design. Våre mange spesialiseringsområder bidrar til tverrfaglig prosjektløsning over hele linjen.

LES OM VÅRE ANDRE FAGOMRÅDER

Vi har organisert fagområdene våre i kompetanseområder som brukes på tvers av markedene våre, og sikrer den beste blandingen av disipliner og den rette tverrfaglige tilnærmingen til hver oppgave.