Home

Spesialiseringer

Brodesign og mobilitet

Broer knytter mennesker sammen og mye mer enn det. Mens de skaper fysiske forbindelser som styrker samfunnets mobilitet, kan de også fungere som sosiale forbindelser som skaper nærhet og samhandling mellom mennesker.

Hos Gottlieb Paludan Architects fokuserer vi på det enkle uttrykket i brodesignet vårt, og det betyr mye for oss at designet viser respekt for konteksten. Vi forstår at design og konstruksjon utvikler seg i et samspill med hverandre og at en bro først og fremst må være funksjonell.

Byggbarhet og drift er viktige faktorer; her kan enkelhet også være en fordel - av konstruktive grunner. Når vi designer broer, er vi alltid opptatt av at arbeidet til arkitekten og ingeniøren er i samspill.

Vi prøver å utvikle robuste designideer som kan tilpasse seg endringene som nesten uunngåelig skjer gjennom en design- og designprosess - uten at den arkitektoniske ideen går tapt i prosessen.

Gottlieb Paludan Architects designer broer i alle skalaer og miljøer. Fra mindre sykkel- og gangbroer i urbane strøk til større broer som krysser veier og farvann. Vi står blant annet bak Byens Bro i Odense, Funder Ådal Motorvejsbro, en ny gangbro i Tyresta nasjonalpark i Sverige og gangbroer for Network Rail i Storbritannia.

Kontakt

  • Leder for Brodesign & Mobilitet
  • Arkitekt MAA
Tif
+45 4171 8231

Les om våre andre spesialiseringer