Home


Marise Hansen

Marise Hansen

  • Leder for Klimatilpasning & Landskap
  • Prosjektleder, Landskapsarkitekt
  • København
  • Phone: +45 4171 8298
  • E-mail: mha@gottliebpaludan.com

Utvalgte prosjekter

Arkitektur

Amstel jernbanestasjon, Amsterdam

Landskap

Kagsåparkens regnvannsprosjekt

Landskap

Litauens Plads

Landskap

Otto Busses Vej i København – bevaringsverdige trær

Landskap

Solrødgård Klima- og Miljøpark