Home

Spesialiseringer

Byggesaksrådgivning

Byggesaksrådgiveren vet hva som kreves i henhold til lovverk, og kommuniserer fortløpende med involverte i byggeprosjekter for å oppnå et så godt resultat som mulig. Vi vektlegger høy juridisk kvalitet og etterrettelighet i våre leveranser.

Gottlieb Paludan Architects har et team med byggesaksrådgivere som leverer tjenester innenfor planjuridisk rådgivning og byggesaksprosesser. Vårt fagmiljø arbeider som ansvarlige søkere i komplekse bygge- og entrepriseprosjekter og tilbyr samtidig saksbehandlingskompetanse for offentlige aktører.

I våre prosjekter er våre byggesaksrådgivere et sterkt bindeledd mellom arkitekten og kommunen. De er avgjørende for å få realisert byggeprosjekter, og jobber målrettet med dette.

 

Kontakt

  • Gruppeleder plan & urbanisme
  • Planlegger
Tif
+47 9057 9262

Les om våre andre spesialiseringer