Home


1 /

ÅF-huset, Trondheim

Kontorløsningen er prosjektert som aktivitetsbasert kontor/ABK med en tverrfaglig akse langs med byggets 70meter. Dette er et tydelig grep for å samle trafikk på en side av bygget og å sile trafikken til rolige soner på byggets andre langside. 

Videre er prinsippet ”ringer i vann” tydelig i begge plan. Illustrasjonene nedenfor viser soneprogram for plan 3, hvor Allmenningen er det røde ankomstpunktet. Her er det mer trafikk og lyd, mens det blir roligere mot endene av bygget.  Det er lagt vekt på høy variasjon i arbeidssoner og støtterom. Den tverrfaglige aksen skal stimulere til arbeid på tvers av avdelinger og oppheve silotenkning innenfor virksomhetene som flytter sammen. Vi har også bevisst redusert antall lukkede møterom og bruker den åpne tverrfaglige sonen som aktivt møtested. Allmenningen viser seg godt egnet til større samlinger og foredrag og stimulerer tydelig til fellesskap på tvers. 

Lokalene er løst med mye gjenbruk, noe vi er stolt av. Hvordan man skal benytte farger og materialer for at helt brukbare bøkebord fungerer fint er en miljøholdning vi som interiørarkitekter ofte møter.

Prosjektplassering