Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

ABK Samsung Nordic

Samsung Nordic ønsket å implementere et aktivitetsbasert kontorkonsept ved sine eksisterende kontorer i Stockholm, København, Oslo og Helsinki. 

Gottlieb Paludan architect ble engasjert som arbeidsplassrådgiver og interiørarkitekt i ulike faser og omfang. Både Oslo, Helsinki og København er prosjektert og ferdigstilt ved Gottlieb Paludan architect for mellom 80 - 140 ansatte pr lokasjon, Stockholm for 400 ansatte. 

Det ble utført en omfattende survey for alle lokasjoner i Norden som så på arbeidsforhold og trivsel. Ordskyen under er et eksempel fra survey i Stockholm på ord de ansatte ville beskrive sin arbeidsplass med. Deretter ble det utarbeidet et arbeidsplasskonsept med tilhørende sonebeskrivelser og en “Room palette” som veileder for ulike typer soner. 

I denne er både bruks- og utformingskonsept beskrevet og den er detaljert ned til produkter, farger, overflater og koder slik at den kan brukes direkte mot både håndverkere og forhandlere når nye rom skal settes opp. For et konsern av denne størrelsen er en slik formingsveileder vesentlig. Samsung er en svært dynamisk organisasjon med hurtige endringer og endringene er implementert “on the go”

Prosjektplassering