Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Skole 9910, Barne- og ungdomsskole

En spesielt fargerik skole i et spesilt kaldt klima i Kirkenes. Vi har utviklet en møbelserie for å møte elevene som spenner fra 1.-10. trinn med myk form, farger og lek.

Prosjektet er et resuktat av vunnet konkurranse for vårt interiørteam. Det var HUS arkitekter som hadde arkitektprosjekteringen og vår oppgave var løst inventar og utvikling av farger og materilabruk i samatbeid med arkitekt.

Anslag fra arkitekt var mye fargebruk og vi videreutviklet dette til å bli et svært gjennomgripende konsept med en RØD tråd. Det er brukt mye farger, og det er brukt farger for å oppnå liv og bevegelse.   dette er en finstemt prosess hvor det akkurat skal bli passe mye, noe vi mener det er i Kirkenes.

Det er n skole med stort spenn fra 1.- 10. trinn.  vi utviklet en egen møbelserie som nettopp gir sitteplass for både små og store. Møblene er konstruert som myke linjer som buer seg opp og ned og skaper ulik funskjon for å sitte, henge, ligge, gjemme seg under eller slenge rundt.  Med fargerike spiler skaper vi myk bevegelse av harde og solide materialer. 

Prosjektplassering