Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Sintef, Material og Kjemi

Intensjonen var å skape en dynamisk fellessone som kunne brukes til avslapning, sosialt samvær og å fremme samarbeid mellom de ansatte.

Denne kunden hadde nettopp flyttet fra et nybygg til et gammelt kontorbygg fra 1980-tallet med kun 3 vindusfasader. Etasjen de flyttet inn i, var det gjort lite med siden byggeår. Arbeidsplassene, utelukkende i form av cellekontorer, er plassert langs fasaden, på hver sin side av en stor midtre sone. Denne midtre sonen besto av 2 relativt store møterom som sjelden ble brukt, en meget stor åpen sone langt inn i lokalet, samt flere ubrukte arkivrom. Det ene møterommet var plassert lengst frem i bygget, ved den tredje fasaden- eneste veggflate med naturlig dagslys bortsett fra cellekontorene. Dette gjorde hele etasjen mørk og lukket.

Løsningen ble å rive de eksist. møterommene for å etablere en stor sosial sone ved dagslyset, samt å omgjøre de ubrukte arkivene til nye multirom. Kunden hadde behov for ett stort møterom for avdelings- og styremøter, og dette ble etablert innerst i lokalet, mellom de nye multirommene for å skape et større prosjektområde, for å fremme samarbeid og samhandling, og for å trekke de ansatte ut av sine cellekontorer.

Prosjektplassering