Home


1 /
Arkitektur

ÅF-huset, Trondheim

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med ÅF udført indvendig totalrenovering på et kontorhus i Trondheim.

Kontorløsningen er projekteret som et aktivitetsbaseret kontor (ABK), hvor der er lagt vægt på stor variation i arbejdszoner og støtterum. Begge etager er designet efter udtrykket ”at bredes sig som ringe i vandet” således at der er mere trafik og lyd ved indgangen, mens det bliver mere stille mod enderne af bygningen.

Kontorhuset er designet med en tværfaglig akse langs det 70 meter lange byggeri for at samle trafikken på den ene side af byggeriet og for at sortere trafikken til rolige zoner på den anden langside af bygningen. Den tværfaglige akse skal stimulere til arbejde på tværs af afdelinger og ophæve silotænkningen blandt de virksomheder, der flytter sammen.

Antallet af lukkede møderum er bevidst reduceret og den åbne tværfaglige zone anvendes som et aktivt mødested. Indgangen er velegnet til større forsamlinger og foredrag og stimulerer yderligere tydeligt til fællesskab på tværs.

Miljøbevidsthed har været i fokus under projektet, og lokalerne er udført med meget genbrug.

Projektets lokation