Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Tveit skole, Interiørarkitektur

Gottlieb Paludan architects har siden våren 2015 hatt oppdraget med å detaljprosjektere Tveit skole for Askøy kommune utenfor Bergen. 

Nybygget inneholder flerbrukshall og undervisningsarealer til elevene. Skolens hovedinngang er lagt til nybyggets 1. etasje. En bred trapp knytter de to nederste etasjene sammen og inneholder kantine, bibliotek, undervisningskjøkken og musikkrom i tilknytning til flerbrukshallen. Arealene skal kunne brukes av skolen og nærmiljøet. I de to øverste etasjene er det undervisningsarealer. Nybygget knyttes sammen med eksisterende skoleanlegg med et mellombygg.

Interiørarkitekt har bistått i å utforme planløsning i administrasjon, bibliotek, fellesareal, undervisningsareal og beskrivelse av løstinventar for skole. 

Farge til fellesareal og elevareal, bidrar til en mer logisk fortåelse av bygget, kobling mellom eksisterende bygg og nybygg, i tillegg til god orientering.

Prosjektplassering