Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Trondheim havn, interiørarkitektur

Interiørprosjekteringen har stått for de store linjer, men også alle over-    flater, farger, møbler og skreddersøm av resepsjon, hyller og annet som en del av arkitekturen.

Innenfor Trondheim Havn er det et bredt spekter av oppgaver og arbeidsformer, fra sjauing på kaia til slips på kontor; de ønsket å bruke flytteprosjektet til å skape tettere bånd mellom de ansatte på tvers.

Arbeidsplasskonseptet er fast plass og 40% cellekontorer. Mange har individuelle spesialområder og jobber lite på tvers. Marked, strategi og utviklingsavdelingen sitter åpent. Spesielt for prosjektet er funksjonene havnevakt, trafikkavdeling og beredskpsrom som kan skape mye aktivitet og støy. Det er jobbet mye med soneprogram for å skille eksterne og aktivefunksjoner.

Identitet har vært vesentlig; Trondheim Havn skulle være en tradisjonsbærende institusjon med et standsmessig, men moderne uttrykk. Interiørprosjekteringen har stått for de store linjer, men også alle overflat er, farger, møbler og skreddersøm av resepsjon, hyller og annet som endel av arkitekturen. Det er utviklet foliering på glassvegger basert på gamle havnefoto og skiltet i cortènstål gjentar materialbruken fra byggets fasade.

Prosjektplassering