Home


1 /
Arkitektur

Solrødgård Klima- og Miljøcenter

Gottlieb Paludan Architects stod for udformningen af et nyt Klima- og Miljøcenter for Hillerød Forsyning. Projektet er en del af helhedsplanen for Solrødgårdområdet, som er et skoleeksempel på, hvordan mange af samfundets grundlæggende funktioner kan synliggøres, også uden at det skæmmer landskabet og miljøet betydeligt.

Målsætningen for det nye byggeri var at samle alle Hillerød forsyningens funktioner og aktiviteter på ét sted. Derved opnåede man fleksibilitet i forhold til eventuelle fremtidige, organisatoriske ændringer. Arkitektonisk er der lagt vægt på bygningens sammenspil mellem landskabet og facadernes udtryk, som understreger idéen om bygningen som et skulpturelt element i parken snarere end et teknisk bygningsanlæg.

Projektets hovedidé er en opdeling af funktioner i tre ligeværdige volumener, der skyder sig ind i hinanden i en dynamisk komposition. De tre volumenener rummer bygningens hovedelementer: en administrationsbygning, der er ’stablet’ på de to øvrige bygninger, der rummer garage – og værkstedsfunktioner. ’Stablingen’ af de tre bygningsmasser skaber et mellemrum, som afgrænses af glasfacader og udgør husets transparente hjerte. Via dette rum ankommer alle ansatte og besøgende til bygningen.

Byggeriet er projekteret med en tydelig bæredygtig profil, hvor særlig vægt er lagt på:

- Bygningsklasse 2020: Hovedvægten blev lagt på passive virkemidler som dagslysoptimering og hybrid ventilation, der blev suppleret med elementer som solceller, grønne tage og genanvendelse af regnvand.
- Exit-strategi: Byggeriet blev projekteret til demontage i genanvendelige fraktioner efter endt brug, hvilket medførte prioritering af 'rå' materialer og et minimum af overfladebehandlinger, fugning m.v.
- Social bæredygtighed: Integration mellem funktioner, faggrupper og interne/eksterne brugere havde høj prioritet i disponeringen af byggeriet.

Klima- og Miljøcenter er udformet i samarbejde med Sloth Møller Rådgivende Ingeniører og Krüger. Byggeriet stod færdigt i 2018.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation