Home


1 /
Landskab & Byrum

Byfælled i Arenakvarteret

Gottlieb Paludan Architects er projekterende landskabsarkitekter på et parkstrøg i det nybyggede kvarter ved Royal Arena i Ørestad Syd.

Parkstrøget gennem det nybyggede Arenakvarter i Ørestad Syd spænder fra Kalvebod Fælleds åbne vidder til en stram bymæssighed ved Ørestads Boulevard. Strøget ændrer gradvist karakter fra et grønt, blødt og vildt landskabsrum til mere skarptegnet byrum og understreger således kvarterets identitet som et sted, hvor byen, forstaden og naturen overlapper. Det grønne byrum kantes langs den omgivende bebyggelse af en promenade med mange opholdspladser.

Parkstrøget er med sine rum af forskellig karakter tiltænkt en rolle som byfælled i kvarteret omkring den nye Royal Arena. Tilgængeligheden er vigtig: Det gælder naturligvis den fysiske adgang, men også at parken er robust og rummelig overfor mange forskellige brugere og former for aktiviteter.

Regnvand ledes, bl.a. fra tagene af de omkringliggende byggerier, til et blåt strøg, der fra øst mod vest ændrer karakter fra urban vandrende i in situ støbt beton til en mere landskabelig rende i bunden af den vestlige del af parkstrøget.  I projekteringen af beplantningen har der været fokus på vækstvilkår, og plantevalg er foretaget med inspiration i bevoksningerne på Kalvebod Fælled. 

Fotos og tegning: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation